HEAOLUMEETER

Kui hästi mul läheb? Kui õnnelik ma olen? Kuidas tõsta enda heaolu?

Kui soovite vastuseid nendele küsimustele, siis olete õiges kohas.

Heaolumeeter aitab teada saada enda isikliku heaolu taseme, võrrelda enda tulemusi keskmiste Eesti ja teiste Euroopa riikide täisealiste inimestega, välja selgitada enda tugevad ja nõrgad kohad ning saada soovitusi enda heaolu tõstmiseks.

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS - European Social Survey) on rahvusvaheline sotsiaalteaduslik uuring ja ühiskonnateaduste taristu, mille eesmärk on ühiskondade arengu seaduspärasuste uurimise võimaldamine. Kogutud andmed võimaldavad analüüsida hoiakute, institutsioonide arengu ja inimeste käitumise vahelist seost ning mitmeid muid protsesse ühiskondades. Vaata lähemalt siit.

Mis on heaolu?

Heaolu on see, kuidas meil oma elus läheb. Objektiivne heaolu on see, kuidas minu elu paistab väljastpoolt vaadatuna (nt elutingimused). Subjektiivne heaolu on see, kuidas me ise oma elu näeme – milliseid tundeid ja emotsioone me tunneme, kuidas toimime isiklikul ja sotsiaalsel tasandil ning kuidas ise hindame „kuidas meil oma elus läheb“. Heaolumeeter aitab mõõta subjektiivse heaolu taset. Heaolumeeter on välja töötatud Euroopa Sotsiaaluuringu (ja väiksemal määral Euroopa elukvaliteedi uuringu - EQLS) andmete põhjal.

> 300 000

inimese andmed

26

Euroopa riigi võrdluses

2

sotsiaalteadusliku uuringu põhjal

Uurimistöös on kasutatud tuumiktaristut (Euroopa Sotsiaaluuring Eestis), mida on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (TT3).

Nahkur, Lehes, Ainsaar. 2022

Järgnevalt palume Teil vastata 12-le küsimusele.

Vastamine on anonüümne. Teie vastuseid kasutatakse ainult siin ja praegu, et välja selgitada Teie heaolu tase.

1. Kõike kokku võttes, kuivõrd rahul Te oma eluga üldiselt olete praegu?

Valige enda jaoks sobiv variant, liigutades liugurit skaalal

2. Üldiselt hinnates, kas Teie arvates võib enamikku inimesi usaldada?

Valige enda jaoks sobiv variant, liigutades liugurit skaalal

3. Kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgmise väitega?

Tunnen üldiselt, et see, mida ma teen, on väärtuslik.

4. Kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgmise väitega?

Tunnen, et saan vabalt otsustada, kuidas oma elu elada.

5. Milline järgnevatest kirjeldustest vastab Teie arvates kõige paremini Teie leibkonna praegusele sissetulekute tasemele?

6. Kui palju on inimesi, kui üldse on, kellega saate arutada oma isiklikke ja intiimseid asju?

7. Kui tihti olete viimase 2 nädala jooksul tundnud masendust ja depressiooni?

8. Kui tihti olete viimase 2 nädala jooksul olnud rõõmus ja heas tujus?

9. Kui tihti olete viimase 2 nädala jooksul tundnud, et igapäevane elu on olnud täis huvitavaid asju?

10. Üldiselt hinnates, milline on Teie tervislik seisund?

Kas Teie arvates on see .....?

11. Kui turvaliselt tunnete end või tunneksite end jalutamas üksinda oma kodu ümbruses pimedal ajal?

Kas Te tunnete või tunneksite end...

12. Kui õnnelikuks Te kõike kokku võttes end peate?

Valige enda jaoks sobiv variant, liigutades liugurit skaalal

TULEMUSED

Tulemuste nägemiseks vasta enne küsimustele.

TULEMUSED

Kasuta suuremat ekraani, et näha ka jooniseid

Teie subjektiivne heaolu on - üldtulemus on punkti

Heaolu indeksi üldtulemus koosneb hinnangulise heaolu, emotsionaalse heaolu ja toimetuleku heaolu summeeritud hinnangutest.

Teie emotsionaalne heaolu on - üldtulemus on punkti.

Emotsionaalne heaolu puudutab meie emotsioone ehk seda, kuidas me end igal ajahetkel tunneme. Aitab mõista kui õnnelikud me oma elus oleme.

Teie toimetuleku heaolu on - üldtulemus on punkti.

Toimetuleku heaolu on seotud tunnetusega, et minu elul on eesmärk, mõte või suund, minu elu on huvitav, olen sõltumatu ja autonoomne, ning mul on teistega positiivsed suhted. Aitab mõista, kui hästi meie elu toimib, sh kuivõrd elame kooskõlas oma tõelise minaga.

Teie hinnanguline heaolu on - üldtulemus on punkti.

Hinnanguline heaolu on seotud hinnangutega, mida me oma elu ja selle erinevate aspektide kohta anname. Aitab mõista, kui rahul me oma eluga oleme.

Soovitused Teile

Teie heaolu on kui Eesti keskmine.

Kõrvaloleval joonisel on võimalik võrrelda enda heaolu aladimensioonide skoore Eesti keskmise, kõrgeima heaoluga riigi (Taani) ja madalaima heaoluga riigi (Bulgaaria) omaga.

Kui Heaolumeeter tundub Teile kasulik, siis kutsuge ka enda sõber seda täitma!

Euroopa Sotsiaaluuringu andmed on kõigile vabaks kasutamiseks. Vaata lähemalt: Euroopa Sotsiaaluringu Eesti veebikodu.

Uurimistöös on kasutatud tuumiktaristut (Euroopa Sotsiaaluuring Eestis), mida on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (TT3).

Nahkur, Lehes, Ainsaar. 2022